Variabeldefinisjon

Forbruk av energi (energibalansen)

 
Navn Forbruk av energi (energibalansen)
Definisjon Forbruk av energi skal omfatte alle produkter som brukes til energiformål og energiprodukter brukt som råstoff på nasjonalt territorium (unntatt biomasse brukt som råmateriale).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
Kommentarer I energibalansen er det flere kategorier av forbruk som omfatter ulike ting. Det er netto innenlands tilgang, energi brukt til omvandling, eget forbruk i energinæringer, totalt sluttforbruk av energi med og uten råstoff. Forbruket er igjen splittet på ulike forbrukergrupper, der energi brukt som råstoff og energi brukt til transport skilles ut i egne kategorier uavhengig av hvem som har brukt det.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 01.03.10 - Energi
Statistikk Energiregnskap og energibalanse
Sensitivitet Sensitiv