Variabeldefinisjon

Energiproduksjon

 
Navn Energiproduksjon
Definisjon Energiproduksjon defineres som innhenting, utvinning, og fremstilling av energi på nasjonalt territorium i former som kan utnyttes som energi
Gyldig fra 1976-01-01
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
Kommentarer I energibalansen skilles det mellom primær og sekundær produksjon
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 01.03.10 - Energi
Referanse http://www.ssb.no/emner/01/03/10/energiregn/
Statistikk Energiregnskap og energibalanse
Sensitivitet Sensitiv