Variabeldefinisjon

Beregnet arbeidsgiveravgift

  English
Navn Beregnet arbeidsgiveravgift
Definisjon Avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Den beregnes som en prosentsats av lønn og godtgjørelse. Arbeidsgiveravgift er differensiert, slik at avgiftssatsen avhenger av næring og hvor arbeidsstedet er lokalisert.
Gyldig fra 2011-07-06
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller