Variabeldefinisjon

Refusjon av sykepenger

  English
Navn Refusjon av sykepenger
Definisjon Refusjon av sykepenger fra NAV som arbeidsgiver har forskuttert. Dette kommer til fradrag i grunnlaget ved beregning av avgift.
Gyldig fra 2011-07-06
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller