Variabeldefinisjon

Tilskudd og premier til pensjonsordninger

  English
Navn Tilskudd og premier til pensjonsordninger
Definisjon Alle avgiftspliktige tilskudd og premier til pensjonsordninger fratrukket eventuelle egenandeler som arbeidstakeren er trukket for.
Gyldig fra 2011-07-06
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller