Variabeldefinisjon

Lønn og andre godtgjørelser

  English
Navn Lønn og andre godtgjørelser
Definisjon Alle typer avgiftspliktig lønn og godtgjørelse for arbeid fra arbeidsgiver til den ansatte.
Gyldig fra 2011-07-06
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller