Variabeldefinisjon

Investering

  English
Navn Investering
Definisjon Alle anskaffelser av nye varige driftsmidler som har en brukstid på 1 år eller mer. Gjelder også maskiner mv. som fremstilles til eget bruk samt større ombyggingsarbeider. Investeringen skal rapporteres i det året/kvartalet utstyret er mottatt - selv om det ikke er betalt eller aktivert i regnskapet - og fordeles på kategoriene maskiner, biler og andre transportmidler samt bygg og anlegg. Merverdiavgift regnes netto, det vil si at moms bedriftene får refundert ikke tas med, mens moms bedriftene ikke får refundert tas med. Varige driftsmidler anskaffet ved finansiell leasing tas med.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 08.03.30 - Investering
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
09532: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2007). Foretak
09531: Annen tjenesteyting. Bruttoinvesteringer etter art og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08837: Annen tjenesteyting. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08124: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07956: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07955: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07954: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07155: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (mill. kr), SN2007
04894: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04893: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04891: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04889: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04888: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03911: Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03910: Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03906: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03905: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03904: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie)
03903: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03902: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)