Variabeldefinisjon

Flybevegelse

  English
Navn Flybevegelse
Definisjon Begrepet beskriver aktiviteten til et fly på en lufthavn som enten ankomst eller avgang.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Luftfartøy
Statistikkemne 10.12.50 - Lufttransport
Statistikk Lufttransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller