Variabeldefinisjon

Utvekslingsstudent

  English
Navn Utvekslingsstudent
Definisjon Studenter hvor det foreligger en avtale med en ekstern institusjon, og hvor varigheten på avtalen er på minst tre måneder.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04.02.40 - Universitet og høgskoler
Sensitivitet Sensitiv