Variabeldefinisjon

Skolekommune

  English
Navn Skolekommune
Definisjon Skolekommunen til den enkelte elev/student per 01.10.
Gyldig fra 1974-10-01
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
Kommentarer NOS C 645: Dokumentasjon 2000 av den individbaserte utdanningsstatistikken (side 16, NB! Se kodeliste for riktige koder)
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04 - Utdanning
Referanse http://www.ssb.no/emner/04/90/nos_c645/nos_c645.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for kommuneinndeling
Lenket til Statistikkbanktabeller