Variabeldefinisjon

Arbeidsmarkedsstatus

  English
Navn Arbeidsmarkedsstatus
Definisjon Angir ulike kategorier for arbeidsmarkedsstatus. Status er gitt ved følgende kategorier: lønnstakere, selvstendig næringsdrivende, helt ledig, arbeidsmarkedstiltak (kvalifiseringstiltak) og utenfor arbeidstyrken.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Grunnlaget for definering av arbeidsmarkedsstatus er hentet fra en rekke administrative register. Lønnstakere er i hovedsak klassifisert ut fra Arbeidstakerregisteret og Lønns- og trekkoppgave-registeret. Klassifisering av selvstendige bygger på informasjon fra Selvangivelsesregisteret (opplysninger fra år t-1). Informasjon om ledighet og personer på arbeidsmarkedstiltak er hentet fra NAVs arbeidssøkerregister, ARENA (tidligere SOFA-søker). Totalnivå på antall sysselsatte, fordelt på lønnstakere og selvstendige, samsvarer med tilsvarende tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) på samme tidspunkt. For sysselsatte med flere arbeidsforhold i referanseuka, fastsettes ett som det viktigste.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Sysselsetting, hovedtall (registerbasert)
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Sysselsatte
Lenket til Statistikkbanktabeller