Variabeldefinisjon

Andel pasienter vurdert etter diagnoseakser innen psykisk helsevern

 
Navn Andel pasienter vurdert etter diagnoseakser innen psykisk helsevern
Definisjon Andel pasienter som er diagnostisk vurdert i forhold til henholdsvis Akse 1, 2, 5 og 6 i Multiaksial klassifikasjon av barne- og ungdomspsykiatriske forstyrrelser (World Health Organization, 1996). Dette er et klassifikasjonssystem som dels er basert på ICD-10 og dels på etablert praksis i det pasientadministrative datasystemet som brukes av fagfeltet. Akse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom Akse 2: Spesifikke utviklingsforstyrrelser Akse 5: Aktuelle vanskelige psykososiale forhold Akse 6: Global vurdering av psykososialt funksjonsnivå (CGAS)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Sak
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Referanse http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsindikatorer/psykisk_helsevern_14591
Statistikk Spesialisthelsetjenesten - StatRes
Sensitivitet Sensitiv