Variabeldefinisjon

Strykninger av planlagte operasjoner

 
Navn Strykninger av planlagte operasjoner
Definisjon Pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Sak
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Referanse http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsindikatorer/somatiske_sykehus_14568
Statistikk Spesialisthelsetjenesten - StatRes
Sensitivitet Sensitiv