Variabeldefinisjon

Korridorpasient

 
Navn Korridorpasient
Definisjon Pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 330 - Seksjon for helsestatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.02 - Helsetjenester
Referanse http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsindikatorer/somatiske_sykehus_14568
Statistikk Spesialisthelsetjenesten - StatRes
Sensitivitet Sensitiv