Variabeldefinisjon

Pensjonsutbetalinger

  English
Navn Pensjonsutbetalinger
Definisjon Pensjonsutbetalinger er pensjonsinnretningenes utbetaling av alders, uføre og etterlattepensjon.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller