Variabeldefinisjon

Preferanse ved vareimport

  English
Navn Preferanse ved vareimport
Definisjon Prefreranse ved vareimport i form av ingen eller redusert toll. For å oppnå preferansetollbehandling skal importøren på fortollingstidspunktet framsette et krav om dette på tolldeklarasjonen. Kodene som her anvendes knytter seg til de forskjellige handelsavtalene nedenfor. A: EØS-avtalen B: Frihandelsavtalen EF-Norge C: EFTA-konvensjonen G: Det norske GSP-systemet P: Andre frihandelsavtaler/-systemer J: Hvis tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon ikke foreligger på fortollingstidspunktet, men det er god grunn til å tro at varene er opprinnelsesprodukter. N: Hvis varene ikke har opprinnelsesstatus, skal preferanse ikke kreves.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv