Variabeldefinisjon

Mengde

  English
Navn Mengde
Definisjon De fleste varers mengde oppgis i kilogram (vekt utenom emballasje), unntatt skip og strøm som måles i hhv. bruttotonn og kWh. Men for mange varer er i tillegg kvantum i annen mengdeenhet tilgjengelig informasjon - som stykk, fat, standardkubikkmeter, karat, liter, par etc.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 980 -
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.05 - Utenrikshandel
Statistikk Utenrikshandel med varer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller