Variabeldefinisjon

Driftskostnader fast eiendom

  English
Navn Driftskostnader fast eiendom
Definisjon Driftskostnader fast eiendom er kostnader knyttet til eiendommer som foretaket eier direkte. Dette gjelder blant annet kostnader ved oppvarming, forsikringspremier, eiendomsskatt, tomtleie, utgifter til rengjøringsbyrå, reperasjonerog vedlikehold. Avskrivninger på faste eiendommer er også inkludert.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv