Variabeldefinisjon

Provisjonskostnader

  English
Navn Provisjonskostnader
Definisjon Provisjonskostnader er kurtasje, gebyrer og andre kostnader som skal resultatføres vedrørende verdipapirforvaltning og- omsetnig
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv