Variabeldefinisjon

Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel

  English
Navn Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel
Definisjon Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel er den delen av brutto erstatninger som reassunrandørene skal betale på grunnlag av inngåtte avtaler.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv