Variabeldefinisjon

Avgitte gjenforsikringspremier

  English
Navn Avgitte gjenforsikringspremier
Definisjon Avgitte gjenforsikringspremier er summen av alle premier for gjenforsikringsavtaler som foretaket har inngått i en regnskapsperiode.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv