Variabeldefinisjon

Forfalte premier, brutto

  English
Navn Forfalte premier, brutto
Definisjon Forfalte premier, brutto er premier som er forfalt på direkte tegnede forsikringsavtaler i regnskapspeioden, uavhengig om disse helt eller delvis vedrører senere regnskapsår.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv