Variabeldefinisjon

Pensjonsforpliktelser

  English
Navn Pensjonsforpliktelser
Definisjon Pensjonsforpliktelser er de midlene som er avsatt i forsikringsselskapet/pensjonskassen til å dekke de fremtidige forpliktelser som pensjonsinnretningen har påtatt seg.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller