Variabeldefinisjon

Tilleggsavsetninger

  English
Navn Tilleggsavsetninger
Definisjon Tilleggsavsetninger er den delen av overskuddet som tilføres forsikringen under visse betingelser. Det betyr at dersom selskapet et år ikke oppnår en avkastning som svarer til grunnlagsrenten, kan avsetningen føres tilbake fra kontrakten slik at selskapet blir i stand til å innfri rentegarantien.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv