Variabeldefinisjon

Premiereserve for egen regning

  English
Navn Premiereserve for egen regning
Definisjon Premiereserve er nødvendig avsetning for å sikre fremtidige forsikringsmessige forpliktelser. Premiereseve for egen regning er den delen som ikke overføres til andre selskaper (gjenforsikringsselskaper).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv