Variabeldefinisjon

Forsikringsmessige avsetninger

  English
Navn Forsikringsmessige avsetninger
Definisjon Med forsikringsmessige avsetninger menes midler avsatt til dekning av selskapets forpliktelser etter forsikringsavtalene.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv