Variabeldefinisjon

Gjenforsikringsdepoer

  English
Navn Gjenforsikringsdepoer
Definisjon Gjenforsikringsdepoer omfatter de faktiske eller anslåtte beløp som forsikringsselskapet forventer å motta fra gjenforsikringsselskapet i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler, etter nedskrivning for verdifall.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv