Variabeldefinisjon

Fordringer vedrørende forsikring

  English
Navn Fordringer vedrørende forsikring
Definisjon Fordringer vedrørende forsikring er forfalte premier som ikke er betalt av forsikringstakerne, samt andre fordringer vedrørende direkte forsikring. Dette gjelder også fordringer knyttet til gjenforsikringsforretninger.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv