Variabeldefinisjon

Skipsulykke

  English
Navn Skipsulykke
Definisjon Ulykke med et skip med eller uten personskade. Med havari menes en skipsulykke hvis skade på skip kan repareres, mens et forlis er en ulykke der skipet ansees som ubrukelig.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Sjøulykker
Sensitivitet Sensitiv