Variabeldefinisjon

Omsetning, alkoholhaldige drikkevarer

  Norwegian (bokmål) English
Namn Omsetning, alkoholhaldige drikkevarer
Definisjon Alle alkoholhaldige drikkevarer som avgiftsdeklarerast i løpet av eit kvartal. Omsetninga målas i vareliter og alkoholliter. Som alkoholhaldig drikk reknast einkvar drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitskapelig bruk er ikkje med i tala. Det uregistrera forbruket i form av heimeprodusert alkohol, turistimport og smuglarvarer er heller ikkje inkludera.
Gyldig frå 1996-01-01
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Ekstern kjelde Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD)
Statistikkemne 10.10.10 - Varehandel
Statistikk Alkoholomsetnad
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar