Variabeldefinisjon

Omsetning, alkoholholdige drikkevarer

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Omsetning, alkoholholdige drikkevarer
Definisjon Alle alkoholholdige drikkevarer som avgiftsdeklareres i løpet av et kvartal. Omsetningen måles i vareliter og alkoholliter. Som alkoholholdig drikk regnes enhver drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent. Alkohol til medisinsk, teknisk eller vitenskapelig bruk er ikke med i tallene. Det uregistrerte forbruket i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport og smuglervarer er heller ikke inkludert.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD)
Statistikkemne 10.10.10 - Varehandel
Statistikk Alkoholomsetning
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller