Variabeldefinisjon

Pris for kraft og nettleie i alt

  English
Navn Pris for kraft og nettleie i alt
Definisjon Pris for kraft og nettleie i alt består av kraftpris, nettleie og elavgift. Merverdiavgift er ikke inkludert. I denne statistikken beregnes det ingen nettleie for kraftintensiv industri og treforedling.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitetaar/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller