Variabeldefinisjon

Kraftstasjoner, totalt

  English
Navn Kraftstasjoner, totalt
Definisjon Kraftstasjoner totalt er summen av vann-, vind- og varmekraftstasjoner.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitetaar/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller