Variabeldefinisjon

Produksjon av kraft

  English
Navn Produksjon av kraft
Definisjon Total produksjon av elektrisitet er produksjonen som blir målt på generatorene, altså brutto produksjon.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitetaar/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller