Variabeldefinisjon

Eksport av elektrisk kraft

  English
Navn Eksport av elektrisk kraft
Definisjon Eksport av elektrisk kraft er kraft som går ut fra Norge og som passerer den norske riksgrensen.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitetaar/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller