Variabeldefinisjon

Import av elektrisk kraft

  English
Navn Import av elektrisk kraft
Definisjon Import av elektrisk kraft er kraft fra utlandet til Norge som passerer den norske riksgrense.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitetaar/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller