Variabeldefinisjon

Gjennomsnittlig turlengde med last

  English
Navn Gjennomsnittlig turlengde med last
Definisjon Gjennomsnittlig lengde på tur med last
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller