Variabeldefinisjon

Turer med last

  English
Navn Turer med last
Definisjon Turer med last (fra tom bil til tom bil)
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller