Variabeldefinisjon

Sysselsetting - strukturstatistikk

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Sysselsetting - strukturstatistikk
Definisjon Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere som arbeider i enheten. I forhold til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, hvor en person kun telles med i hovedjobben, kan samme person her ha flere arbeidsforhold samtidig. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken tar utgangspunkt i personer som er sysselsatte, emn strukturstatistikken sier noe om virksomhetene og foretakene som inngår i populasjonen. Antall sysselsatte vil derfor ikke være direkte sammenlignbart med antall sysselsatte i en annen statistikk. Sysselsettingstallene i strukturstatistikken viser et gjennomsnitt av antallet i løpet av året. Innleid arbeidskraft fra vikarbyråer er ikke inkludert i sysselsettingstallene, med unntak av for næringsgruppe 74.502 - Utleie av arbeidskraft (SN2002). Der er innleid arbeidskraft fra norske vikarbyråer inkludert, men ikke innleid arbeidskraft fra utenlandske vikarbyråer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
12939: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall for foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå)
12938: Varehandel. Hovedtall for foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå)
12937: Hovedtall for bedrifter, etter fylke, landsdel og næring (SN2007 hovedområde, 2- og 3-siffernivå) (F)
12936: Hovedtall for foretak og bedrifter, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2007 hovedområde, 2- og 3-siffernivå)
12910: Hovedtall for alle foretak og bedrifter, etter næring (SN2007 hovedområde, 2-, 3-, 4- og 5-siffernivå)
12817: Foreløpige tall for antall foretak, sysselsatte og omsetning, etter næring (SN2007)
09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for alle bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (avslutta serie)
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for alle foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (avslutta serie)
08010: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie)
07959: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Bedrifter (F) (avslutta serie)
07958: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie)
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie)
07956: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie)
07955: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie)
07954: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie)
07920: Varehandel. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie)
07909: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (F) (avslutta serie)
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie)
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie)
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie)
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie)
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie)
07383: Svalbard. Sysselsatte, etter næring (SN2007), kjønn og type stilling
07374: Annen tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie)
07370: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næring (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie)
06155: Personlig tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe. Foretak (avslutta serie)
06154: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe. Foretak (avslutta serie)
06152: Personlig tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
06151: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
06150: Personlig tjenesteyting. Hovedtall, etter region. Bedrifter (avslutta serie)
06149: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Hovedtall, etter region. Bedrifter (avslutta serie)
06148: Personlig tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe. Bedrifter (avslutta serie)
06147: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe. Bedrifter (avslutta serie)
06146: Personlig tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
06145: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04892: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04891: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04889: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04888: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03912: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie)
03907: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03906: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03905: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03904: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie)
03903: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03902: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)