Variabeldefinisjon

Sysselsetting - strukturstatistikk

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Sysselsetting - strukturstatistikk
Definisjon Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere som arbeider i enheten. I forhold til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, hvor en person kun telles med i hovedjobben, kan samme person her ha flere arbeidsforhold samtidig. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken tar utgangspunkt i personer som er sysselsatte, emn strukturstatistikken sier noe om virksomhetene og foretakene som inngår i populasjonen. Antall sysselsatte vil derfor ikke være direkte sammenlignbart med antall sysselsatte i en annen statistikk. Sysselsettingstallene i strukturstatistikken viser et gjennomsnitt av antallet i løpet av året. Innleid arbeidskraft fra vikarbyråer er ikke inkludert i sysselsettingstallene, med unntak av for næringsgruppe 74.502 - Utleie av arbeidskraft (SN2002). Der er innleid arbeidskraft fra norske vikarbyråer inkludert, men ikke innleid arbeidskraft fra utenlandske vikarbyråer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
08010: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07959: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07958: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07956: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07955: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07954: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07920: Varehandel. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Foretak
07909: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07374: Annen tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall
07370: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næring (SN2007). Foretak. Foreløpige tall
04892: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04891: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04889: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04888: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03912: Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie)
03907: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03906: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03905: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03904: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie)
03903: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03902: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)