Variabeldefinisjon

Innalandsk gjeld, obligasjonar og sertifikat

  Norwegian (bokmål) English
Namn Innalandsk gjeld, obligasjonar og sertifikat
Definisjon Pålydande verdi på obligasjonar og sertifikat lagt ut i Noreg medrekna eigne behaldningar og obligasjonar og sertifikat som vert eigd av utlendingar.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjonar og sertifikat
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar