Variabeldefinisjon

Innenlandsk gjeld, obligasjoner og sertifikater

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Innenlandsk gjeld, obligasjoner og sertifikater
Definisjon Pålydende verdi av obligasjoner og sertifikater som er lagt ut i Norge, inklusive egenbeholdninger av obligasjoner og sertifikater og obligasjoner og sertifikater som er eid av utlendinger.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjoner og sertifikater
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller