Variabeldefinisjon

Rentesatsar ved utferdingar

  Norwegian (bokmål) English
Namn Rentesatsar ved utferdingar
Definisjon Rentesatsar ved utferdingar er berekna slik at dei opphavlege rentesatsane da utferdinga skjedde er vekta med utferda beløp.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjonar og sertifikat
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar