Variabeldefinisjon

Rentesatser ved emisjoner

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Rentesatser ved emisjoner
Definisjon Rentesatser ved emisjoner beregnet ved at de opprinnelige rentene på emisjonstidspunktet er vektet med størrelsen på de enkelte emisjonene.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjoner og sertifikater
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller