Variabeldefinisjon

Rentesatser på obligasjonsgjeld

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Rentesatser på obligasjonsgjeld
Definisjon Rentesatsene på obligasjonsgjeld er beregnet ved å veie de nominelle rentesatsene på gjelden per 31.12 med gjelden på samme tidspunkt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjoner og sertifikater
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller