Variabeldefinisjon

Pålydende verdi

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Pålydende verdi
Definisjon Beløpet som blir satt på et verdipapir når det utstedes og som det lyder på.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjoner og sertifikater
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller