Variabeldefinisjon

Emisjonar

  Norwegian (bokmål) English
Namn Emisjonar
Definisjon Ein emisjon er utferding av fleire nye verdipapir med like beløp og lik tekst og særrett.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjonar og sertifikat
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar