Variabeldefinisjon

Emisjoner

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Emisjoner
Definisjon En emisjon er en utstedelse av flere nye verdipapirer med like beløp og med lik tekst og like rettigheter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjoner og sertifikater
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller