Variabeldefinisjon

Sektor- og valutakursendringar

  Norwegian (bokmål) English
Namn Sektor- og valutakursendringar
Definisjon Endringar i uteståande gjeld til pålydande verdi på grunn av endringer i sektortilknytting og/eller valutakurser
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjonar og sertifikat
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar