Variabeldefinisjon

Sektor- og valutakursendringer

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Sektor- og valutakursendringer
Definisjon Endringer i utestående gjeld til pålydende verdi på grunn av endringer i sektortilknytning og/eller valutakurser.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjoner og sertifikater
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller