Variabeldefinisjon

Avdrag, obligasjonsgjeld

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Avdrag, obligasjonsgjeld
Definisjon Innløsning av obligasjoner / nedbetaling av obligasjonsgjeld. Omfatter ikke kjøp av egne obligasjoner som blir solgt eller amortisert senere.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjoner og sertifikater
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller